AZƏRBAYCANDA MÜASİR EKOGEOMORFOLOJİ PROBLEMLƏR

E.K.Əlizadə, S.Ə.Tarixazər
 
Məqalədə ekogeomorfologiya elminin inkişaf problemləri araşdırılır. Azərbaycan ərazisində aparılan eko­geomorfoloji tədqiqatların nəticələri və ölkə əra­zisində ekogeomorfoloji gərginliyi azaltmaq üçün təklif olunan tədbirlər geniş şərh olunur.
6004
BİZİ İZLƏ
TƏQVİM
COĞRAFİ TERMİNLƏR
TƏKLİF GÖNDƏRİN
AZƏRBAYCANI TANI

Azerbaijan

  • Reklam
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya institutu Azərbaycan Milli Kitabxanası GoMap National Geographic