KIÇIK QAFQAZIN FAYDALI QAZINTI YATAQLARININ PROQNOZU VƏ AXTARIŞININ MORFOSTRUKTUR MEYARLARI (AZƏRBAYCAN DAXİLİNDƏ)

H.A.Xəlilov
 
Tədqiqatın nəzəri əsasını morfogen və mine­ra­genik amillərin mənşə eyniliyi təşkil edir. Bu baxımdan  filizdaşıyıcı maqmatik, tektonik-maqmatik və tektonik strukturlar əsasında formalaşmış morfostrukturlar fay­dalı qazıntı yataq və təzahürlərinin əmələ gəlməsi üçün xeyli perspektivli hesab edilir. Burada ilk dəfə olaraq ayrılmış günbəzvarı, həlqəvi (qövsvarı) və mərkəzi tip morfostrukturlar daha böyük maraq doğurur və onların həmin səciyyəvi morfogenetik əlamətləri axtarış me­yarı kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatın nəticəsi morfostruktur-proqnoz xəritə-sxemdə əks olunmuşdur.
5961
BİZİ İZLƏ
TƏQVİM
COĞRAFİ TERMİNLƏR
TƏKLİF GÖNDƏRİN
AZƏRBAYCANI TANI

Azerbaijan

  • Reklam
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya institutu Azərbaycan Milli Kitabxanası GoMap National Geographic