AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ NEFT, YERALTI ŞİRİN SU VƏ TİKİNTİ MATERİALLARI YATAQLARININ FORMALAŞMASI ÜÇÜN ƏLVERİŞLİ OLAN PALEORELYEF SAHƏLƏRİ

X.K.Tanrıverdiyev, A.S.Səfərov
 

Məqalədə Azərbaycan Respublikası ərazisində neft, yeraltı şirin su və tikinti materialları yataqlarının forma­laş­ması üçün əlverişli ola bilən paleorelyef sa­hələri göstərilmiş və məlumatlar verilmişdir. Ümumiy­yətlə, Azərbaycanın neft təsər­rüfatında paleotələlərin rolu hələlik tam qiymətləndirilməmişdir.

10266
BİZİ İZLƏ
TƏQVİM
COĞRAFİ TERMİNLƏR
TƏKLİF GÖNDƏRİN
AZƏRBAYCANI TANI

Azerbaijan

  • Reklam
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya institutu Azərbaycan Milli Kitabxanası GoMap National Geographic