ABŞERON YARIMADASININ PALEOCOĞRAFİYASI VƏ ONUN İNSANLA MƏSKUNLAŞMASI TARİXİ

Y.N.Tağıyeva, S.S.Vəliyev
 
Məqalədə paleobotaniki (əsasən, palinoloji) təd­qi­qat­lara əsaslanaraq Abşeron yarımadasında və qonşu bölgələrdə axırıncı 5 milyon ildə, məhsuldar qat­dan başlayaraq, mövcud olan təbii şərait bərpa edilib. Yarımadanın ərazisinin tədricən böyüməsi izlə­nilir. Bu məsələlər insanın yaşaması üçün əlverişli olması ba­xımından təhlil edilir və nəticə çıxarılır ki, yarımada 2-1 million ildən başlayaraq, məskunluq yeri ola bilib. La­kin mövcud faktlar göstərir ki, burada məskunlaşma prosesi yalnız mezolit dövründən etibarən baş verib (XIII-XII min il e.ə.).
5864
BİZİ İZLƏ
TƏQVİM
COĞRAFİ TERMİNLƏR
TƏKLİF GÖNDƏRİN
AZƏRBAYCANI TANI

Azerbaijan

  • Reklam
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya institutu Azərbaycan Milli Kitabxanası GoMap National Geographic