ŞƏKİ-ZAQATALA İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONUNDA ƏHALİNİN YÜKSƏKLİK QURŞAQLARI ÜZRƏ YERLƏŞMƏSİ: MEYİLLƏR VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏ

N.H.Əyyubov, G.İ.Abdullayeva
 
Məqalədə Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda əhalinin hündürlük qurşaqları üzrə məs­kunlaşma xüsusiyyətləri, bu sahədə baş  verən tendensiyalar, həmçinin bu prosesin təbii-coğrafi və sosial-iqtisadi amilləri əhalinin 1999 və 2009-cu illərin siyahıyaalma materialları əsasında mü­qayisəli araşdırılır. Baş verən dəyişikliyə uyğun olaraq, əhalinin yüksəklik qurşaqları üzrə tən­zim­lən­məsinin iqtisadi-coğrafi istiqamətləri müəyyənləşdirilir.
6072
BİZİ İZLƏ
TƏQVİM
COĞRAFİ TERMİNLƏR
TƏKLİF GÖNDƏRİN
AZƏRBAYCANI TANI

Azerbaijan

  • Reklam
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya institutu Azərbaycan Milli Kitabxanası GoMap National Geographic