BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMALİ-ŞƏRQ YAMACININ İNTENSİV MƏNİMSƏNİLƏN ƏRAZİLƏRİNİN EKOCOĞRAFİ PROBLEMLƏRİ

Ə.A.Əliyev
 
Məqalədə, respublikamızın bir çox ərazilərində olduğu kimi, Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında da son dövrlərdə aparılan təsərrüfat və eləcə də infrastruktur layihələr nəticəsində təbii və antropogen amillərin yaratdığı xeyli ekocoğrafi problemlər araşdırılmış, əldə edilmiş nəticələr əsasında onların optimallaşma yolları və yeni layihələrin ekoloji cəhətdən planlaşdırılmasına dair müvafiq elmi təkliflər verilmişdir
5888
BİZİ İZLƏ
TƏQVİM
COĞRAFİ TERMİNLƏR
TƏKLİF GÖNDƏRİN
AZƏRBAYCANI TANI

Azerbaijan

  • Reklam
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya institutu Azərbaycan Milli Kitabxanası GoMap National Geographic