COĞRAFİ TƏDQİQATLARDA GEODEZİYA-KARTOQRAFİYA ELMİNİN YERİ VƏ ƏHƏMİYYƏTİ

Q.Ş.Məmmədov, M.H.Qocamanov
 
Məqalədə coğrafiya və Yer elmləri sırasında xüsusi yeri olan geodeziya-kartoqrafiya elminin müasir inkişaf mərhələsində durumu, problemləri, bir elm sahəsi kimi öz inkişafı ilə yanaşı, digər elmlərin inkişafında, xüsisilə də coğrafi tədqiqatlarda keyfiyyətcə daha əhəmiyyətli olan rolu  haq­qında şərhlər verilmiş, təhlillər aparılmışdir. Ölkə ərazisində müasir geodezik-kartoqrafik təminat sisteminin yaradılmasına dair bir sıra tövsiyələr verilmiş, elmi-konseptual yanaşma şərh edil­mişdir.
6391
BİZİ İZLƏ
TƏQVİM
COĞRAFİ TERMİNLƏR
TƏKLİF GÖNDƏRİN
AZƏRBAYCANI TANI

Azerbaijan

  • Reklam
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya institutu Azərbaycan Milli Kitabxanası GoMap National Geographic