• Soil Scientists studied soil cover of plains around the Caspian Sea
  27 September 2018

  A group of employees of the Department of Geography of Land Resources at the Institute of Geography of ANAS named after acad. H. Aliyev, under the guidance of doc.Ismayil Guliyev, head of this Department, PhD in Agricultural Sciences, have been in field expedition to the Caspian Sea, from the coast of Sumgayitchay until Samurchay.

  More info
 • Investigations were conducted in the region from the coast of the Caspian Sea to the Karabakh plain
  12 September 2018

  In July, this year, Group of staff of the department “Landscape Research and Landscape Planning” of Institute of Geography named after acad. H.Aliyev of ANAS- Elkhan Mamedbekov, Museib Yunusov, Saida Zeynalova, visited a field expedition to a large area from the coast to the Karabakh plain. Scientists have investigated the differences of semi-desert, desert, forest field landscape, with the aim of determining the directions of anthropogenic transformations and the dynamics of landscapes in the intermountain basin of the Kura River.

  More info
 • Scientists on landscape have been on expedition to the north-eastern slope of the Greater Caucasus
  11 September 2018

  Employees of the department of Landscape and Landscape Planning of the IG named after H.Aliyev of NANA- Stara Tarixazer, Zarnura Hamidova, Elina Kerimova, Sevil Quliyeva, Samira Alekperova and Sevindj Mamiyeva have been on the field expedition in the territories located on the north-east slope of the Greater Caucasus on July 16-20.

  More info
 • The employees of the department of paleogeography visited Oghuz region
  09 September 2018

  The employees of the department of paleogeography of the Institute of Geography named after acad. H.A. of ANAS- D.Sc.in Geography E.Taghiyeva, PhD R.Fataliyev, A.Aliyev and V.Agayeva have been in expedition in Oghuz region June 25-30 to study on the Southern slope of the Greater Caucasus in accordance with the implementation of the work plan for 2017-2020 on the theme: “Evolution of the natural conditions of the western flank of the South Caspian basin during the periods of Pliocene and Eopleystocene and its role in the formation of oil fields”.

  More info
 • 04 September 2018

  More info
 • Our scientists conducted photo tests from a drone during the expedition
  26 June 2018

  More info
 • More info
 • Fəlakətdən yaranmış füsünkarlıq

  More info
 • 18 April 2018

  More info
 • ADPU-da akademiklə görüş keçirilib
  17 April 2018

  More info
 • More info
 • 10 April 2018

  More info
 • The 90th anniversary of Academician Budag Budagov was celebrated by ANAS
  27 february 2018

  More info
 • A new book “The role of academician B.A.Budagov in the development of Geographic Science in Azerbaijan” was published

  More info
 • More info
 • Academician B.Budagov has been commemorated

  More info
 • Bəşər tarixinin başlanğıcına bağlanan toponimlərə yeni münasibət

  Bəşər tarixinin başlanğıcına bağlanan toponimlərə yeni münasibət. (Türk, türkçülük, azər və azəri məvhumunun qaynaqları hara bağlanır?)
   
  “Tarixçilər ora-bura yozsalar da bəşər tarixinin başlanğıc nöqtəsi tapılmamışdır”. İngilis alimi Popper.

  Qabıssan ( Qobustan) qayaüstü rəsmləri və xalça işarələri təsdiq edir ki, bəşəriyyət yeddi iqlim boyunca altı istiqamətdə buradan dünyaya yayılmışdır.  Ş.Qabıssanlı.
   

  More info
 • The next XX volume of AGS and IG was published
  06 february 2018

  More info
 • "Uca zirvə"
  04 february 2018

  Akademik Ramiz Məmmədovun keçmiş tələbəsi  Namiq Ağaməmmədov (Niyaldağlı) doğum günü münasibətilə sevimli müəlliminə şer həsr etmişdir. Onu diqqətinizə təqdim edirik.

  "Salam, tanınmış alim, gözəl və humanist insan Ramiz müəllim, Sizi ad gününüz münasibəti ilə təbrik edir, uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. İnstitutda təhsil aldığım dövrdə daim Sizin diqqət və qayğınızı hiss etdik, bunu unutmaq mümkün deyil. Və Sizə həsr etdiyim bir şeiri ərmağan etmək istəyirəm."

  More info
 • Ramiz Mahmud oglu Mammadov
  04 february 2018

  More info
 • More info
 • Elbəyi Cəlaloğlu: "Ramiz bəy"
  08 January 2018

  İstedadlı şair-publisist, yazıçı-tədqiqatçı Elbəyi Cəlaloğlunun  Dövlət Mükafatı Laureatı, AMEA akad.H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutunun direktoru, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin prezidenti, akademik Ramiz Məmmədova həsr etdiyi şeri təqdim edirik

  More info
 • The 90th anniversary of Academician Budag Budagov was celebrated by ANAS
  26 December 2017

  More info
 • 21 December 2017

  More info
 • Demoqrafik uçurum...

  Coğrafiya İnstitutunun Demoqrafiya və əhali coğrafiyası şöbəsinin müdiri, c.ü.f.d. Nizami Eyyubov yeni doğulan qız uşaqları sayının azalmasının səbəbləri barədə “Ekspress” qəzetinə müsahibə verib
   

  More info
 • The Second Azerbaijani-Turkish Days of Geography took place in Izmir
  02 November 2017

  More info
 • First Azerbaijan-Saudi Arabia Geography Days have begun
  23 October 2017

  More info
 • Academician R.Mammadov met with students of the State Pedagogical University
  12 October 2017

  More info
 • More info
 • More info
FOLLOW US
CALENDAR
GEOGRAPHICAL TERMS
SEND OFFER
DISCOVER AZERBAIJAN

Azerbaijan

 • ad
Azerbaijan National Academy of Sciences Institute of Geography National Library of Azerbaijan GoMap National Geographic