• Почвоведы исследовали почвенный покров Прикаспийских равнин
  27 сентября 2018

  Группа сотрудников отдела Географии земельных ресурсов, под руководством заведующего отделом Института Географии им. акад. Г.Алиева НАНА, д.ф.а.н. доц. И.А.Гулиева, находились в экспедиции от дельты Сумгаитчая до Самурчая.

  Подробнее...
 • Проводились исследования в районе от побережья Каспийского моря до Карабахской равнины
  12 сентября 2018

  Группа сотрудников отдела «Ландшафтые исследования и ландшафтное планирование» ИГ НАНА, д.ф г. Эльхан Мамедбеков, Мусеиб Юнусов, Саида Зейналова, завю отделом д.ф.т.е. Мирнух Исмайлов в июле этого года они посетили полевую экспедицию на большую зону от побережья до Карабахской равнины.

  Подробнее...
 • Ученые-ландшафтоведы были в экспедиции на северо-восточном склоне Большого Кавказа
  11 сентября 2018

  Сотрудники отдела «Ландшафтоведения и ландшафтного планирования» ИГ им.акад.Г.Алиева НАНА –д.ф.г. Стара Тарихазар, Зарнура Гамидова, Элина Керимова, Севиль Гулиева, Самира Алекберова и Севиндж мамиева, 16-20 июля побывали в полевой экспедиции на территориях, расположенных на северо-восточном склоне Большого Кавказа.

  Подробнее...
 • Сотрудники отдела палеогеографии побывали в экспедиции в Огузском районе
  09 сентября 2018

  Сотрудники отдела Палеогеографи Института Географи им. акад. Г.Алиева НАНА, д.н.г.Е.Тагиева, д.ф.г. Р.Фаталиев, А.Алиев и В.Агаева, находились в экспедиции в Огузском районе 25-30 июня 2018 г. с исследовательскими работами на Южном склоне Большого Кавказа в связи с выполнением плана работ на 2017-2020 годы по теме: Эволюция природных условий Западного фланга Южно-Каспийского бассейна в периоды Плиоцена и Эоплейстоцена и его роль в формировании нефтяных месторождений.

  Подробнее...
 • 04 сентября 2018

  Подробнее...
 • Наши ученые испытали фотосъемки с дрона во время экспедиции
  26 июня 2018

  Подробнее...
 • Подробнее...
 • Fəlakətdən yaranmış füsünkarlıq

  Подробнее...
 • Состоялось научно-практическая конференция, посвященная взаимодействию науки и практики
  18 апреля 2018

  Подробнее...
 • ADPU-da akademiklə görüş keçirilib
  17 апреля 2018

  Подробнее...
 • Подробнее...
 • 10 апреля 2018

  Подробнее...
 • Oтмечено 90-летие академика Будага Будагова
  27 февраля 2018

  Подробнее...
 • Вышла из печати новая книга «Роль академика Б.А.Будагова в развитии географической науки в Азербайджане»

  Подробнее...
 • В АГПУ состоялась встреча, посвященная академику Б.Будагову

  Подробнее...
 • В АГПУ состоялась встреча, посвященная академику Б.Будагову

  Подробнее...
 • Bəşər tarixinin başlanğıcına bağlanan toponimlərə yeni münasibət

  Bəşər tarixinin başlanğıcına bağlanan toponimlərə yeni münasibət. (Türk, türkçülük, azər və azəri məvhumunun qaynaqları hara bağlanır?)
   
  “Tarixçilər ora-bura yozsalar da bəşər tarixinin başlanğıc nöqtəsi tapılmamışdır”. İngilis alimi Popper.

  Qabıssan ( Qobustan) qayaüstü rəsmləri və xalça işarələri təsdiq edir ki, bəşəriyyət yeddi iqlim boyunca altı istiqamətdə buradan dünyaya yayılmışdır.  Ş.Qabıssanlı.
   

  Подробнее...
 • Издан очередной ХХ том АГО и ИГ
  06 февраля 2018

  Подробнее...
 • "Uca zirvə"
  04 февраля 2018

  Akademik Ramiz Məmmədovun keçmiş tələbəsi  Namiq Ağaməmmədov (Niyaldağlı) doğum günü münasibətilə sevimli müəlliminə şer həsr etmişdir. Onu diqqətinizə təqdim edirik.

  "Salam, tanınmış alim, gözəl və humanist insan Ramiz müəllim, Sizi ad gününüz münasibəti ilə təbrik edir, uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. İnstitutda təhsil aldığım dövrdə daim Sizin diqqət və qayğınızı hiss etdik, bunu unutmaq mümkün deyil. Və Sizə həsr etdiyim bir şeiri ərmağan etmək istəyirəm."

  Подробнее...
 • Сегодня день рождения академика Рамиза Мамедова
  04 февраля 2018

  Подробнее...
 • Подробнее...
 • Elbəyi Cəlaloğlu: "Ramiz bəy"
  08 января 2018

  İstedadlı şair-publisist, yazıçı-tədqiqatçı Elbəyi Cəlaloğlunun  Dövlət Mükafatı Laureatı, AMEA akad.H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutunun direktoru, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin prezidenti, akademik Ramiz Məmmədova həsr etdiyi şeri təqdim edirik

  Подробнее...
 • Oтмечено 90-летие академика Будага Будагова
  26 декабря 2017

  Подробнее...
 • 21 декабря 2017

  Подробнее...
 • Demoqrafik uçurum...

  Coğrafiya İnstitutunun Demoqrafiya və əhali coğrafiyası şöbəsinin müdiri, c.ü.f.d. Nizami Eyyubov yeni doğulan qız uşaqları sayının azalmasının səbəbləri barədə “Ekspress” qəzetinə müsahibə verib
   

  Подробнее...
 • В Измире прошли Вторые Азербайджано-Турецкие Дни Географии
  02 ноября 2017

  Подробнее...
 • Проведены первые азербайджано-саудоаравийские дни географии
  23 октября 2017

  Подробнее...
 • Состоялась встреча академика Р.Мамедова со студентами АГПУ
  12 октября 2017

  Подробнее...
 • Подробнее...
 • Подробнее...
СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ
КАЛЕНДАРЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ
ОТПРАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПОЗНАЙ АЗЕРБАЙДЖАН

Azerbaijan

 • ad
Национальная академия наук Азербайджана Институт Географии Азербайджанская национальная библиотека GoMap National Geographic