COĞRAFIYAÇILARIMIZ KIV-LƏRDƏ

 • Fəlakətdən yaranmış füsünkarlıq

  Подробнее...
 • Bəşər tarixinin başlanğıcına bağlanan toponimlərə yeni münasibət

  Bəşər tarixinin başlanğıcına bağlanan toponimlərə yeni münasibət. (Türk, türkçülük, azər və azəri məvhumunun qaynaqları hara bağlanır?)
   
  “Tarixçilər ora-bura yozsalar da bəşər tarixinin başlanğıc nöqtəsi tapılmamışdır”. İngilis alimi Popper.

  Qabıssan ( Qobustan) qayaüstü rəsmləri və xalça işarələri təsdiq edir ki, bəşəriyyət yeddi iqlim boyunca altı istiqamətdə buradan dünyaya yayılmışdır.  Ş.Qabıssanlı.
   

  Подробнее...
 • 21 декабря 2017

  Подробнее...
 • Demoqrafik uçurum...

  Coğrafiya İnstitutunun Demoqrafiya və əhali coğrafiyası şöbəsinin müdiri, c.ü.f.d. Nizami Eyyubov yeni doğulan qız uşaqları sayının azalmasının səbəbləri barədə “Ekspress” qəzetinə müsahibə verib
   

  Подробнее...
 • Нужна ли нам карта?

  Подробнее...
 • Подробнее...
 • Подробнее...
 • MÜASIR ELMIN, MÜASIR TƏDQIATÇI ALIMI

  akademik Ramiz Məmmədov

  Deyirlər yaşamaq bir sənətdir. Yaradıb yaşamaq, yüksək ideyalar, amallar uğrunda çarpışmaq bu sənətin əsasıdır. İnsanın xoşbəxtliyi onu əhatə edən insanlar arasında oyatdığı duyğulardan asılıdır.

  Подробнее...
 • Azərbaycanda demoqrafik inkişaf və əhali məskunlaşmasının coğrafi prespektivləri

  http://www.respublica-news.az/images/pdf/2016.09.24.pdf

  Подробнее...
 • Akademik Həsən Əliyevin milli vətənpərvərlik qayğısı unudulmur
  02 сентября 2016

  Подробнее...
 • 20 июня 2016

  Подробнее...
 • Müasir coğrafiya elminin böyük strateqi

  Respublika qəzeti, 12 mart 2017-ci il

  http://www.respublica-news.az/index.php/elm-v-t-hsil/item/15741-muasir-dzoghrafiya-elminin-boeyuk-strategi 

  Подробнее...
 • Ləyaqətli və şərəfli ömür yolu

  "Respublika"  qəzeti, 12 mart 2016-cı il

  http://www.respublica-news.az/index.php/dig-r-x-b-rl-r/dig-r-x-b-rl-r/item/15917-laeyagaetli-vae-shaeraefli-oemur-yolu

  Подробнее...
 • Стара Тарихазер: «В Азербайджане проводятся серьезные исследования оползневых явлений»

  Согласно опубликованному недавно докладу ООН «Людские потери в результате стихийных бедствий, связанных с природными явлениями», погода и климат — основные причины природных бедствий в мире, и часто люди расплачиваются за наносимый планете урон своими жизнями.

  Подробнее...
 • Подробнее...
СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ
КАЛЕНДАРЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ
ОТПРАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПОЗНАЙ АЗЕРБАЙДЖАН

Azerbaijan

 • ad
Национальная академия наук Азербайджана Институт Географии Азербайджанская национальная библиотека GoMap National Geographic