• Подробнее...
 • 08 мая 2019

  Подробнее...
 • 06 мая 2019

  Подробнее...
 • 14 апреля 2019

  Подробнее...
 • 12 апреля 2019

  Подробнее...
 • Neftçala rayonunda tədqiqatlar aparılıb
  27 февраля 2019

  Подробнее...
 • Состоялось собрание экспертов по вопросам воды
  08 февраля 2019

  Подробнее...
 • Alimimiz ÇXR-də keçirilən Beynəlxalq konfransda ölkəmizi təmsil edib
  14 декабря 2018

  AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, dosent Məhərrəm Həsənov  dekabrın 6-dan 10-dək Çin Xalq Respublikasının Quancjau şəhərindəki Sun Yat-sen Universitetində Çin Coğrafiya Cəmiyyətinin və Sun Yat-sen  Universiteti Coğrafiya və Planlaşdırma Məktəbinin təşkilatçılığı ilə 22 Asiya ölkəsinin iştirak etdiyi «Asiyanın inkişafı və bizim Coğrafiyamız» mövzusunda keçirilən 4-cü Asiya Coğrafiya Konfransında (AGC-2018) ölkəmizi təmsil edib.

  Подробнее...
 • Презентация книги по yправлению земельными ресурсами
  13 декабря 2018

  Подробнее...
 • 10 декабря 2018

  Подробнее...
 • Наш ученый подписал Международный меморандум
  04 декабря 2018

  Подробнее...
 • Вышла из печати книга "Общее землеведение".
  30 сентября 2018

  Подробнее...
 • Почвоведы исследовали почвенный покров Прикаспийских равнин
  27 сентября 2018

  Группа сотрудников отдела Географии земельных ресурсов, под руководством заведующего отделом Института Географии им. акад. Г.Алиева НАНА, д.ф.а.н. доц. И.А.Гулиева, находились в экспедиции от дельты Сумгаитчая до Самурчая.

  Подробнее...
 • Новая публикация о природе Азербайджана
  20 сентября 2018

  Подробнее...
 • Проводились исследования в районе от побережья Каспийского моря до Карабахской равнины
  12 сентября 2018

  Группа сотрудников отдела «Ландшафтые исследования и ландшафтное планирование» ИГ НАНА, д.ф г. Эльхан Мамедбеков, Мусеиб Юнусов, Саида Зейналова, завю отделом д.ф.т.е. Мирнух Исмайлов в июле этого года они посетили полевую экспедицию на большую зону от побережья до Карабахской равнины.

  Подробнее...
 • Ученые-ландшафтоведы были в экспедиции на северо-восточном склоне Большого Кавказа
  11 сентября 2018

  Сотрудники отдела «Ландшафтоведения и ландшафтного планирования» ИГ им.акад.Г.Алиева НАНА –д.ф.г. Стара Тарихазар, Зарнура Гамидова, Элина Керимова, Севиль Гулиева, Самира Алекберова и Севиндж мамиева, 16-20 июля побывали в полевой экспедиции на территориях, расположенных на северо-восточном склоне Большого Кавказа.

  Подробнее...
 • Сотрудники отдела палеогеографии побывали в экспедиции в Огузском районе
  09 сентября 2018

  Сотрудники отдела Палеогеографи Института Географи им. акад. Г.Алиева НАНА, д.н.г.Е.Тагиева, д.ф.г. Р.Фаталиев, А.Алиев и В.Агаева, находились в экспедиции в Огузском районе 25-30 июня 2018 г. с исследовательскими работами на Южном склоне Большого Кавказа в связи с выполнением плана работ на 2017-2020 годы по теме: Эволюция природных условий Западного фланга Южно-Каспийского бассейна в периоды Плиоцена и Эоплейстоцена и его роль в формировании нефтяных месторождений.

  Подробнее...
 • 04 сентября 2018

  Подробнее...
 • Наши ученые испытали фотосъемки с дрона во время экспедиции
  26 июня 2018

  Подробнее...
 • Fəlakətdən yaranmış füsünkarlıq

  Подробнее...
 • «Хан Каспия или спектры жизни академика»
  10 мая 2018

  Подробнее...
 • Состоялось научно-практическая конференция, посвященная взаимодействию науки и практики
  18 апреля 2018

  Подробнее...
 • ADPU-da akademiklə görüş keçirilib
  17 апреля 2018

  Подробнее...
 • Подробнее...
 • 10 апреля 2018

  Подробнее...
 • Oтмечено 90-летие академика Будага Будагова
  27 февраля 2018

  Подробнее...
 • Вышла из печати новая книга «Роль академика Б.А.Будагова в развитии географической науки в Азербайджане»

  Подробнее...
 • В АГПУ состоялась встреча, посвященная академику Б.Будагову

  Подробнее...
 • В АГПУ состоялась встреча, посвященная академику Б.Будагову

  Подробнее...
 • Bəşər tarixinin başlanğıcına bağlanan toponimlərə yeni münasibət

  Bəşər tarixinin başlanğıcına bağlanan toponimlərə yeni münasibət. (Türk, türkçülük, azər və azəri məvhumunun qaynaqları hara bağlanır?)
   
  “Tarixçilər ora-bura yozsalar da bəşər tarixinin başlanğıc nöqtəsi tapılmamışdır”. İngilis alimi Popper.

  Qabıssan ( Qobustan) qayaüstü rəsmləri və xalça işarələri təsdiq edir ki, bəşəriyyət yeddi iqlim boyunca altı istiqamətdə buradan dünyaya yayılmışdır.  Ş.Qabıssanlı.
   

  Подробнее...
СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ
КАЛЕНДАРЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ
ОТПРАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПОЗНАЙ АЗЕРБАЙДЖАН

Azerbaijan

 • ad
Национальная академия наук Азербайджана Институт Географии Азербайджанская национальная библиотека GoMap National Geographic