• Вышла из печати новая книга «Роль академика Б.А.Будагова в развитии географической науки в Азербайджане»

  Подробнее...
 • Ученый, основавший Национальную школу географии
  25 февраля 2018

  Прошло 90 лет со дня рождения академика Будага Будагова, выдающегося ученого, Заслуженного деятеля науки, много лет возглавлявший Институт географии имени акад. Г.Алиева НАНА, удостоившегося Орденов «Славы», «Шохрат» и «Истиглал», который внес большой вклад в сегодняшние достижения географии в Азербайджане и за пределами этой страны. Основными направлениями его исследований являются геоморфология, ландшафтные исследования, палеогеография и топонимика.

  Академик Б.Будагов родился 23 февраля 1928 года в деревне Чобанкара древнего Зангибасарского района. Высшее образование получил на географическом факультете Азербайджанского государственного педагогического института, куда поступил в 1947 году. В 1951 поступил в аспирантуру Института географии АН СССР, которую окончил в 1955 году, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Геоморфология северного склона Юго-Восточного Кавказа». Как говорят гении, «наука не имеет ни конца, ни границ». Только те, кто тесно связан с ней, могут достичь вершины. Для тех, кто хочет достичь вершины науки, необходимы три существенных условия: знание, талант, выносливость. Наш знаменитый земляк, Лев Ландау, назвал эти 3 качества, как неотъемлемые части геометрической категории. Все эти три неотъемлемых качества были непосредственно основой научной и творческой деятельности Б.Будагова.

  Исследования известного ученого-геоморфолога посвящены, в основном, региону Большого Кавказа нашей республики. Он исследовал морские и речные террасы на северном склоне Юго-восточного Кавказа и обнаружил, что наряду с морскими террасами возраста Нижнего и Верхнего Хвала Нового Каспия аккумулиативного и абразивно-аккумулятивного происхождения, морские террасы возраста Баку и Каспийского моря абразивного происхождения хорошо отражены на рельефе...

  Подробнее...
 • В АГПУ состоялась встреча, посвященная академику Б.Будагову

  Подробнее...
 • В АГПУ состоялась встреча, посвященная академику Б.Будагову

  Подробнее...
 • Tələbələr istehsalat təcrübəsinə başladılar

  Подробнее...
 • Bəşər tarixinin başlanğıcına bağlanan toponimlərə yeni münasibət

  Bəşər tarixinin başlanğıcına bağlanan toponimlərə yeni münasibət. (Türk, türkçülük, azər və azəri məvhumunun qaynaqları hara bağlanır?)
   
  “Tarixçilər ora-bura yozsalar da bəşər tarixinin başlanğıc nöqtəsi tapılmamışdır”. İngilis alimi Popper.

  Qabıssan ( Qobustan) qayaüstü rəsmləri və xalça işarələri təsdiq edir ki, bəşəriyyət yeddi iqlim boyunca altı istiqamətdə buradan dünyaya yayılmışdır.  Ş.Qabıssanlı.
   

  Подробнее...
 • Gənc tədqiqatçı “Gənclər üçün Prezident Mükafatı”na layiq görüldü.

  Подробнее...
 • Издан очередной ХХ том АГО и ИГ
  06 февраля 2018

  Подробнее...
 • “Turizmin dayanıqlı inkişafda rolu” mövzusunda seminar-konfrans keçirildi

  Подробнее...
 • "Uca zirvə"
  04 февраля 2018

  Akademik Ramiz Məmmədovun keçmiş tələbəsi  Namiq Ağaməmmədov (Niyaldağlı) doğum günü münasibətilə sevimli müəlliminə şer həsr etmişdir. Onu diqqətinizə təqdim edirik.

  "Salam, tanınmış alim, gözəl və humanist insan Ramiz müəllim, Sizi ad gününüz münasibəti ilə təbrik edir, uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. İnstitutda təhsil aldığım dövrdə daim Sizin diqqət və qayğınızı hiss etdik, bunu unutmaq mümkün deyil. Və Sizə həsr etdiyim bir şeiri ərmağan etmək istəyirəm."

  Подробнее...
 • Сегодня день рождения академика Рамиза Мамедова
  04 февраля 2018

  Подробнее...
 • Cİ-nin yeni nəşri Kür-Araz ovalığına həsr olunub

  Подробнее...
 • Подробнее...
 • Xəzər dənizi regionuna aid Beynəlxalq layihələr üzrə seminarlar keçirilib

  Подробнее...
 • Elbəyi Cəlaloğlu: "Ramiz bəy"
  08 января 2018

  İstedadlı şair-publisist, yazıçı-tədqiqatçı Elbəyi Cəlaloğlunun  Dövlət Mükafatı Laureatı, AMEA akad.H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutunun direktoru, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin prezidenti, akademik Ramiz Məmmədova həsr etdiyi şeri təqdim edirik

  Подробнее...
 • Oтмечено 90-летие академика Будага Будагова
  26 декабря 2017

  Подробнее...
 • 21 декабря 2017

  Подробнее...
 • Coğrafiyaçı elmin populyarlaşdırılmasına dair müşavirədə iştirak edib

  Подробнее...
 • R.Kərimov beynəlxalq konfransda çıxış etmişdir

  Подробнее...
 • Coğrafiyaçılar Beynəlxalq "Coğrafi imla" aksiyasında iştirak ediblər

  Подробнее...
 • Demoqrafik uçurum...

  Coğrafiya İnstitutunun Demoqrafiya və əhali coğrafiyası şöbəsinin müdiri, c.ü.f.d. Nizami Eyyubov yeni doğulan qız uşaqları sayının azalmasının səbəbləri barədə “Ekspress” qəzetinə müsahibə verib
   

  Подробнее...
 • Coğrafiyaçı Brüssel şəhərində ezamiyyətdə olub

  Подробнее...
 • В Измире прошли Вторые Азербайджано-Турецкие Дни Географии
  02 ноября 2017

  Подробнее...
 • Проведены первые азербайджано-саудоаравийские дни географии
  23 октября 2017

  Подробнее...
 • CI-də Birinci Azərbaycan – Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Coğrafiya Günləri keçirilib

  Подробнее...
 • Alimlər Xəzəryanı ərazidə ekspedisiyada olublar

  Подробнее...
 • Состоялась встреча академика Р.Мамедова со студентами АГПУ
  11 октября 2017

  Подробнее...
 • Tədqiqatçılar Sumqayıtçay-Ataçay aran düzən torpaqlarında ekspedisiyada olublar

  Подробнее...
 • Подробнее...
 • Подробнее...
СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ
КАЛЕНДАРЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ
ОТПРАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПОЗНАЙ АЗЕРБАЙДЖАН

Azerbaijan

 • Coğrafiya və Təbii Resurslar
 • ad
Национальная академия наук Азербайджана Институт Географии Азербайджанская национальная библиотека GoMap National Geographic