BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL – ŞƏRQ YAMACI AQROİRRİQASİYA LANDŞAFTLARI STRUKTURUNUN TƏDQİQİ

Y.Ə.Qəribov, N.S.İsmayılova 
 
Böyük Qafqazın şimal–şərq yamaclarının müasir landşaftlarının struktur-funksional xüsu­siy­yətlərinin təhlili göstərir ki, aqroirriqasiya landşaftlarının formalaş­ması, dinamikası və insanlar tərəfindən tənzimlənməsi antropogen yüklərin həcmindən, davamiyyət müddətindən asılıdır. Regionun müasir landşaft strukturunda çoxəsrlik antropogen transformasiyası dərin izlər qoy­muş­dur.
5964
BİZİ İZLƏ
TƏQVİM
COĞRAFİ TERMİNLƏR
TƏKLİF GÖNDƏRİN
AZƏRBAYCANI TANI

Azerbaijan

  • Reklam
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya institutu Azərbaycan Milli Kitabxanası GoMap National Geographic