"COĞRAFİYA VƏ TƏBİİ RESURSLAR", 2015, №2

Məmmədov R.M. - Amea akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun 70 yaşı tamam olur!
 
Geomorfologiya
 
Əlizadə E.K., Tarixazər S.Ə., Məmmədov S.G. - Bakı şəhərində təhlükəli geomorfoloji proseslərin inkişafı.
Xəlilov H.A. - Kiçik Qafqazın relyefinin denudasion kəsimi və mineragenik tədqiqatlarda əhəmiyyəti.
Abdimanapov B.Ş. - Təbii fəlakətlər və həssas sahələr.
Palienko V.P., Spitsa P.A. - Geomorfoloji və geodinamiki təhlükə və risklər.
Məmiyeva S.A., Həmidova Z.Ə., Ələkbərova S.O. - Kiçik Qafqazda sel təhlükəsizliyi və sellərin təsərrüfat sisteminə təsirinin qiymətləndirilməsi.
Abuşova S.N. – Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı relyefinin ekogeomorfoloji qiymətləndirilməsinin morfometrik amilinin tədqiqi (Xram-Zəyəm çayları arası).
Landşaftşünaslıq
 
İsmayılov M.C., Məmmədbəyov E.Ş., Yunusov M.İ., Zeynalova S.M., Mahmudova K.E. – Ceyrançöl alçaq dağlığı geosistemlərinin təbii ehtiyat potensialının qiymətləndirilməsi.
 
Hidrologiya
 
Qaşqay R.M.- Azərbaycanın su ehtiyatları və qlobal dəyişikliklər şəraitində əhalinin su ilə təminatı problemləri.
İmanov F.Ə., Məmmədov X.B.- Azərbaycan çaylarının aylıq və mövsümi axımının dəyişmələri.

 
İqlimşünaslıq
 
Rəhimov X.Ş., Həsənov M.S., Tağıyeva U.R. - İqlim dəyişmələrinin Azərbaycanın arid və semiarid zonalarının sərhədlərinə  mümkün təsirinin qiymətləndirilməsi.
Iqtisadi coğrafiya
 
Paşayev N.Ə. - Təbii və texnogen fəlakətlərin Azərbaycanın neft-qaz sənayesinin ərazi təşkilinə təsiri.
Həsənov T.G., Babayev M.R. – Azərbaycan regionlarının su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasının əsas istiqamətləri.
Əliyeva S.Q. - Təbii-dağıdıcı hadisələr və onların nəticələrinin aradan qaldırılmasında sosial sığorta işinin rolu.
Məmmədova Z.M. – Azərbaycan regionlarının dayanıqlı inkişafında elektroenergetikanın rolu.
Ağabalayev Q.S. - Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının sahə strukturunun dəyişməsi.
Cəmşidi M.M. – İnfrastruktur sahələrinin iqtisadi funksiyaları.

 
Əhali coğrafiyası
 
Eminov Z.N., Abbasov V.Z. – Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikasında miqrasiya prosesləri.
Kərimov R.N. - Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda kənd məskunlaşmasının tədqiqi.

 
Turizm coğrafiyası
 
Pavliaşvili N.İ., Tutberidze M.A. - Gürcüstanda müalicə-sağlamlıq turizmi.
Neidze V.Y. - İdmanın coğrafi tədqiqi problemləri.

 
Tibbi coğrafiya
 
Rzayeva S.İ. - Abşeron yarımadasında onkoloji xəstəliklərin öyrənilməsinin tibbi-coğrafi  problemləri.
 
Coğrafi təhsil
 
Niftiyev F.Q. - Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda ümumtəhsil müəssisələrinin ərazi təşkilinə təsir göstərən amillərin öyrənilməsi.
Maraqlı elmi məlumatlar
 
Haqverdiyev A.T., Ağazadə A.A. - Rusiya Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərlərində Azərbaycan coğrafiyası haqqında.
Namazova A.M. - Termal sulardan dünyada və Azərbaycanda elektroenergetika sənayesində istifadə.

 
Qısa məlumatlar
 
Tatlıyeva Z.İ., Cəfərova Ş.D., Əhmədova A.F. - Xəzər dənizində baş verən təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr və onların təkrarlanması.

 
12471
BİZİ İZLƏ
TƏQVİM
COĞRAFİ TERMİNLƏR
TƏKLİF GÖNDƏRİN
AZƏRBAYCANI TANI

Azerbaijan

  • Coğrafiya və Təbii Resurslar
  • Reklam
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya institutu Azərbaycan Milli Kitabxanası GoMap National Geographic