AVTOMOBİL NƏQLİYYATININ ƏRAZİ TƏŞKİLİ HAQQINDA Cİ-NİN YENİ NƏŞRİ ÇAPDAN ÇIXIB

Coğrafiya İnstitutunun yeni nəşri - "Avtomobil nəqliyyatının ərazi təşkili və yol tikintisində keyfiyyətə nəzarət" kitabı cap olunub.

Kitabın müəllifləri  Turizm və rekreasiya coğrafiyası şöbəsinin müdiri, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Zaur İmrani və digər coğrafiyaçılar - Ş.H.Həsənov, K.Ə.Əliyev, C.Ə.Camalovdur.  Əsər Cİ Elmi şurasının qərarı ilə çapa hazırlanıb.

Kitabda Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, təbii şəraiti və relyef xüsu­siy­yətləri nəzərə alınmaqla beynəlxalq standartlara cavab verən yeni avtomobil yollarının layihələndirilməsi və yolların tikintisi zamanı keyfiyyətə nəzarət məsələləri araşdırılıb. Bununla yanaşı, qruntların təsnifatı aparılmış və laboratoriya sınaqları barədə geniş məlumatlar verilib.

Kitab iqtisadi və sosial coğrafiya, həmçinin avtomob yolları və inşaat materialları ixtisasları üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri (bakalavr və magistr), bu sahədə tədqiqat aparan alim və mütə­xəssislər, o cümlədən geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

1296
BİZİ İZLƏ
TƏQVİM
COĞRAFİ TERMİNLƏR
TƏKLİF GÖNDƏRİN
AZƏRBAYCANI TANI

Azerbaijan

  • Coğrafiya və Təbii Resurslar
  • Reklam
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya institutu Azərbaycan Milli Kitabxanası GoMap National Geographic