AKADEMİK RAMİZ MƏMMƏDOVUN “LANDŞAFT PLANLAŞDIRILMASI:...” ADLI YENİ KİTABI ÇAPDAN ÇIXIB.

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun direktoru, akademik Ramiz Məmmədovun “Landşaft planlaşdırılması: mahiyyəti və tətbiqi” adlı yeni kitabı çapdan çıxıb.

Cİ Elmi şurasının qərarı ilə nəşr olunan kitab 292 səhifədən, 6 fəsildən ibarətdir.  Nəşrdə landşaft planlaşdırılmasının konsepsiyası və onun formalaşmış modeli verilir, regional siyasətdə ekoloji yanaşmaya baxılır, landşaft planlaşdırılması potensialının Azərbaycan ekoloji siyasətində rolu, landşaft planlaşdırılması instrumentinin mahiyyəti, məzmunu, məqsədləri və metodları göstərilir. Landşaft planlaşdırılmasının səviyyələri və eləcə də inventarlaşdırma, qiymətləndirmə, ərazi inkişafının sahə və inteqrasiya olunmuş məqsədli konsepsiyaları, əsas fəaliyyət istiqamətləri və tədbirlərin konsepsiyası  mərhələləri araşdırılır.

Əsərin yazılmasında əsas məqsəd kitabın 5-ci və 6-cı fəsillərində verilir. Burada Şirvan və Samur-Yalama Milli Parklarının mövcud təbii və sosial-iqtisadi şəraitinin vəziyyəti inventarlaşdırılır və qiymətləndirilir, sahə kompleks inkişaf istiqamətləri araşdırılır.

Kitab ərazi idarəçiliyi, təbiəti mühafizə ilə məşğul olan mütəxəssislər, elmi işçilər, universitet müəllimləri və tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.

1255
BİZİ İZLƏ
TƏQVİM
COĞRAFİ TERMİNLƏR
TƏKLİF GÖNDƏRİN
AZƏRBAYCANI TANI

Azerbaijan

  • Coğrafiya və Təbii Resurslar
  • Reklam
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya institutu Azərbaycan Milli Kitabxanası GoMap National Geographic