SALEH RÜSTƏMOVUN 110 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ KONFRANS KEÇİRİLİB

17 Dekabr 2021

Əməkdar elm xadimi, coğrafiya elmləri doktoru, professor Saleh Hacı oğlu Rüstəmovun 110 illik yubileyinə həsr olunmuş  “Azərbaycan hidrometeorologiyası və ətraf mühit” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilib. 

Tədbir Coğrafiya İnstitutu,  Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti və “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.

İclasın sədri ACC-nin prezidenti vəzifəsini icra edən, coğrafiya elmləri doktoru Zakir Eminov giriş sözü ilə çıxış edərək Azərbaycanda coğrafiya elminin, xüsusilə hidrologiya elminin formalaşmasında, elmi-metodoloji yanaşmaların təkmilləşməsində görkəmli hidroloq alim, professor Saleh Rüstəmovun xüsusi xidmətləri olduğunu diqqətə çatdırıb.  Bildirilib ki, alimin elmi yaradıcılıq fəaliyyətinin əsasını, demək olar ki, müasir coğrafiya elminin ən aktual və qlobal problemi olan Azərbaycan hidroqrafıyasının elmi-metodoloji və elmi-nəzəri ideyalarının işlənilməsi təşkil edir.  

Alımın çoxillik və çoxsahəli elmi yaradıcılıq fəaliyyətinin əsasını bilavasitə Azərbaycanın su ehtiyatlarının, çaylarının axım rejiminin su balansının öyrənilməsi problemi təşkil edib. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda dağlıq bölgələrdə hündürlüyə görə su balansının dəyişməsi prinsipi və qanunauyğunluğu S.Rüstəmov tərəfindən işlənilməsi coğrafiya elmində mühüm elmi yenilik kimi qiymətləndirilir. Bu problemin həlli sahəsində yağış, çay sularının  çay hövzələrindən buxarlanma şəraiti, yeraltı suların, səth sularının və s. rolu ayrı-ayrılıqda təhlil olunub və ölkənin potensial su ehtiyatları qiymətləndirilib.

Hidroloq alim Azərbaycan ərazisində ilk dəfə olaraq sellərin təsnifatını və rayonlaşmasını aparıb. “Kiçik Qafqaz çaylarının su balansı”, “Azərbaycanın su balansı”, "Azərbaycanın su ehtiyatları” əsərlərindəki elmi - metodoloji ideyalar Azərbaycanda hidrologiya elminin zənginləşməsində xüsusu rol oynayır.

S.Rüstəmov dəfələrlə keçmiş Sovet məkanında hidroloji problemlərə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfranslarda özünün perspektivli məruzələri ilə Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil edib. Azərbaycanda milli coğrafiyaçı kadr potensialının hazırlanmasında onun əvəzsiz xidmətləri olub.

Konfrans öz işini  “Su ehtiyatlari və sudan istifadə” və “İqlim dəyişmələri və ətraf mühit” sessiyalarında davam etdirib.

Zakir Eminov “Azərbaycanın su ehtiyatlarından istifadənin əsas xüsusiyyətləri”, c.e.d. Fərda İmanov həmmüəllif  olduğu  “Böyük Qafqaz dağ-qırışıqlıq zonasının yeraltı sularının qiymətləndirilməsi”, c.e.d. Vaqif Məmmədov “Azərbaycanda limnoloji tədqiqatlar və onların əsas inkişaf istiqamətləri”, c.e.d. Rza Mahmudov “Azərbaycanda regional iqlim dəyişmələri və onun hidrometeoroloji şəraitə təsiri”, c.e.d. Səid Səfərov “2017-ci ilin iyun ayında Azərbaycanın qərb ərazilərində baş verən güclü ildırım-dolu hadisələri”, c.e.d. Əmir Əliyev “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda buzlaşma hadisələri”, c.ü.f.d. İsmayıl Quliyev həmmüəllif olduğu “Qarabağın arid, semi-arid ərazilərinin ekocoğrafi şəraiti və aqrar-sənaye kompleksinin prioritet istiqamətləri”, c.ü.f.d. Rəşail İsmayılov “Qarabağ iqtisadi rayonunun su potensialı”, c.ü.f.d. Habil Haqverdiyev həmmüəllif olduğu “Tanınmış coğrafiyaçı alim Saleh Rüstəmovun elmi yaradıcılıq fəaliyyəti” və s. mövzusunda məruzələrlə çıxış edidlər. Məruzələr ətrafında müzakirələr və fikir mübadiləsi aparılıb.

                    

           


            

             

            

           

3618
BİZİ İZLƏ
TƏQVİM
COĞRAFİ TERMİNLƏR
TƏKLİF GÖNDƏRİN
AZƏRBAYCANI TANI

Azerbaijan

  • Coğrafiya və Təbii Resurslar
  • Reklam
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya institutu Azərbaycan Milli Kitabxanası GoMap National Geographic