"COĞRAFİYA VƏ TƏBİİ RESURSLAR", 2015, №1

Baş redaktordan
Geomorfologiya
 
E.K.Əlizadə, S.Ə.Tarixazər − Azərbaycanda müasir ekogeomorfoloji problemlər.

H.A.Xəlilov - Kiçik Qafqazın faydalı qazıntı yataqlarının proqnozu və axtarışının morfostruktur meyarları (Azərbaycan daxilində).

X.K.Tanrıverdiyev, A.S.Səfərov − Azərbaycan Respublikası ərazisində neft, yeraltı şirin su və tikinti materialları yataqlarının formalaşması üçün əlverişli olan paleorelyef sahələri.

Y.N.Tağıyeva, S.S.Vəliyev − Abşeron yarımadasının paleocoğrafiyası və onun insanla məskunlaşması tarixi.

 
Landşaftşünaslıq
 
Y.Ə.Qəribov, N.S.İsmayılova − Böyük Qafqazın şimal – şərq yamacı aqroirriqasiya landşaftları strukturunun tədqiqi.

H.T.Haqverdiyev, T.B.Hüseynov − Landşaft tədqiqatlarında geofiziki metodlardan istifadənin elmi-təcrübi əsasları.
İqlimşünaslıq
 
R.H.Qardaşov, R.M.Məmmədov − Yol boyunca Günəş elektromobilinin üzərinə düşən Günəş enerjisi miqdarının modelləşdirilməsi.

X.Ş.Rəhimov − Azərbaycan ərazisində müasir və gözlənilən təbii rütubətlənmə şəraiti.

M.S.Həsənov − Bakıya düşən atmosfer yağıntıları haqqında.

 
Hidrologiya
 
R.M.Qaşqay − Azərbaycanda su problemləri.

F.Ə.İmanov − Araz çayının illik axımının təbii və antropogen transformasiyası.

M.A.Abduyev − Kimyəvi axımın formalaşmasına fiziki-coğrafi amillərin təsiri (Azərbaycan Respublikası daxilində).
İqtisadi və sosial coğrafiya
 
Z.N.Eminov − Azərbaycanda kənd əhalisinin təbii artımının inkişaf meyilləri və nizamlanması istiqamətləri.

V.Ə.Əfəndiyev − Müasir mərhələdə Azərbaycanın  şəhər əhalisinin sayının dinamikası.

N.H.Əyyubov, G.İ.Abdullayeva − Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda əhalinin yüksəklik qurşaqları üzrə yerləşməsi: meyillər və təkmilləşdirilmə.

N.Ə.Paşayev − Azərbaycanın iqtisadi-sosial və siyasi coğrafiya elminin müasir inkişaf problemləri.


R.N.Kərimov − Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda kənd məskunlaşması və onun davamlı inkişafı problemləri.

Z.T.İmrani − Azərbaycan Respublikasının investisiya siyasəti və onun perspektiv istiqamətləri.
 
Ekocoğrafiya və biocoğrafiya
 
M.Y.Xəlilov − Şiblək qruplaşmaları meşə örtüyünün mövcudluq indikatorudur.

Ə.A.Əliyev − Böyük Qafqazın şimali-şərq yamacının  intensiv mənimsənilən  ərazilərinin ekocoğrafi  problemləri.

 
Geodeziya və kartoqrafiya
 
Q.Ş.Məmmədov, M.H.Qocamanov − Coğrafi tədqiqatlarda geodeziya-kartoqrafiya elminin yeri və əhəmiyyəti.

Coğrafi təhsil
 
O.K.Alxasov, N.S.Seyfullayeva − Azərbaycan Respublikasında məktəb coğrafiyasının inkişafı.

 
12992
BİZİ İZLƏ
TƏQVİM
COĞRAFİ TERMİNLƏR
TƏKLİF GÖNDƏRİN
AZƏRBAYCANI TANI

Azerbaijan

  • Coğrafiya və Təbii Resurslar
  • Reklam
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya institutu Azərbaycan Milli Kitabxanası GoMap National Geographic