MƏKAN MƏLUMATLARININ TƏHLILI MÖVZUSUNDA DƏRSLIK ÇAP EDILIB

09 April 2021
Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin prezidenti,  akademik Ramiz Məmmədovun elmi redaktorluğu ilə  “Mastering Spatial Data Analysis Inside the GIS Setting"  (CİS parametrlərində məkan məlumatları təhlilinin mənimsənilməsi) adlı dərs vəsaiti çap edilib. Kitabın müəllifləri ACC-nin ADPU filialının rəhbəri, ADPU Tarix və Coğrafiya fakültəsinin dekan müavini, Ümumi coğrafiya kafedrasının dosenti Mətanət Əsgərova,  avstraliyalı professor Əliəkbər Rəsuli və  akademik Qərib Məmmədovdur.
Dərslik Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Cografiya müəllimliyi” və “Tarix və coğrafiya müəllimliyi” ixtisaslarının yeni tədris planına salınmış “Məkan məlumatlarının təhlili” fənninin tədrisi üçün tövsiyə olunmuşdur və bu fənn üzrə Azərbaycanda ilk dərs vəsaitidir.
3603
FOLLOW US
CALENDAR
GEOGRAPHICAL TERMS
SEND OFFER
DISCOVER AZERBAIJAN

Azerbaijan

  • Coğrafiya və Təbii Resurslar
  • ad
Azerbaijan National Academy of Sciences Institute of Geography National Library of Azerbaijan GoMap National Geographic