E-KİTABLAR

Bayramov K.B. - Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji problemləri 

Bayramov K.B., İsmayılov Y.Q. - Latın Amerikası ölkələri

Budaq Budaqov - Ermənistanda Azərbaycan mənşəli yer adlarının izahlı lüğəti (ingilis dilində)

 Əliyev M.C., Həsənli F.A - Meliorativ coğrafiya

 Əliyev M.C, F.A.Həsənli - Coğrafi kəşflərin tarixi və səyyahlar
 

 Həbibov T.C. – Ümumi geologiya

 Həsənov T. Hacizadə Ə. - Coğrafiya tarixi
 
 Həsənov Ş.G., Əsgərova M.M. - Torpaq coğrafiyası torpaqşünaslığın əsasları ilə (I hissə)
 Həsənov Ş.G., Əsgərova M.M. - Torpaq coğrafiyası torpaqşünaslığın əsasları ilə (II hissə)


 Hüseynov İ., Əfəndiyev N. Turizmin əsaslari

 Məmmədov C.A - Beynəlxalq turizm coğrafiyasi

 Məmmədov Q - Torpaqşunaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları

 Məmmədov R,H, Tofiq Bəhərçi - Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

Məmmədova E.A - Hidroloji tətqiqat üsulu

 Müseyibov M.A - Azərbaycanın fiziki coğrafiyası

Nağıyev V.N, Məmmədov İ.Ə - NMR faydalı qazıntıları

 Nəsibə Əhməd qızı - Hidroloji lüğət

 Paşayev P. - Təbiət elmlərinin əlaqəli öyrənilməsi

 Piriyev V. - Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası

 Quliyev R.M – Yer quruluşu

R.Dəniz - Braziliyanın müəmmalı kəşfi

R.Dəniz - Əsrləri qabaqlamış alim-Nəsirəddin Tusi

R.Dəniz - Xristofor Kolumb, Nəsirəddin Tusi və Amerika qitəsinin həqiqi kəşfi


 Səmədov S.S., Məmmədov P.Ə - Geomorfologiya və dördüncü dövr çöküntülərinin geologiyası

 Soltanova H., Məmmədov C. - Yaxin və orta şərq ölkələrinin iqtisadi və sosial coğrafiyasi

Ümumi Ekologiya

 Yusifov Elman, İsayev Nəzakət, Əskərov Faiq - Bioloji müxtəliflik; Abşeron yarımadasının təbiət abidələri 

 Р.Дениз - Загадочное открытие Бразилии


 Р.Дениз - Христофор Колумб, Насирэддин Туси и подлинная история открытия Америки

 Р.Дениз - Насирэддин Туси – ученый, опередивший века

 R.Daniz - The scientist passed ahead of centuries – Nasiraddin Tusi 

"Coğrafiya cə Təbii Resurslar", 2015, №1 (1)

"Coğrafiya cə Təbii Resurslar", 2015, №2 (2)

 "Coğrafiya cə Təbii Resurslar", 2016, №1 (3)

"Coğrafiya cə Təbii Resurslar", 2016, №2 (4)

 
8253
BİZİ İZLƏ
TƏQVİM
COĞRAFİ TERMİNLƏR
TƏKLİF GÖNDƏRİN
AZƏRBAYCANI TANI

Azerbaijan

  • Reklam
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya institutu Azərbaycan Milli Kitabxanası GoMap National Geographic