COĞRAFIYAÇILARIMIZ KIV-LƏRDƏ

 • Fəlakətdən yaranmış füsünkarlıq

  More info
 • Bəşər tarixinin başlanğıcına bağlanan toponimlərə yeni münasibət

  Bəşər tarixinin başlanğıcına bağlanan toponimlərə yeni münasibət. (Türk, türkçülük, azər və azəri məvhumunun qaynaqları hara bağlanır?)
   
  “Tarixçilər ora-bura yozsalar da bəşər tarixinin başlanğıc nöqtəsi tapılmamışdır”. İngilis alimi Popper.

  Qabıssan ( Qobustan) qayaüstü rəsmləri və xalça işarələri təsdiq edir ki, bəşəriyyət yeddi iqlim boyunca altı istiqamətdə buradan dünyaya yayılmışdır.  Ş.Qabıssanlı.
   

  More info
 • 21 December 2017

  More info
 • Demoqrafik uçurum...

  Coğrafiya İnstitutunun Demoqrafiya və əhali coğrafiyası şöbəsinin müdiri, c.ü.f.d. Nizami Eyyubov yeni doğulan qız uşaqları sayının azalmasının səbəbləri barədə “Ekspress” qəzetinə müsahibə verib
   

  More info
 • More info
 • More info
 • More info
 • MÜASIR ELMIN, MÜASIR TƏDQIATÇI ALIMI

  akademik Ramiz Məmmədov

  Deyirlər yaşamaq bir sənətdir. Yaradıb yaşamaq, yüksək ideyalar, amallar uğrunda çarpışmaq bu sənətin əsasıdır. İnsanın xoşbəxtliyi onu əhatə edən insanlar arasında oyatdığı duyğulardan asılıdır.

  More info
 • Azərbaycanda demoqrafik inkişaf və əhali məskunlaşmasının coğrafi prespektivləri

  http://www.respublica-news.az/images/pdf/2016.09.24.pdf

  More info
 • Akademik Həsən Əliyevin milli vətənpərvərlik qayğısı unudulmur
  02 September 2016

  More info
 • 20 June 2016

  More info
 • Müasir coğrafiya elminin böyük strateqi

  Respublika qəzeti, 12 mart 2017-ci il

  http://www.respublica-news.az/index.php/elm-v-t-hsil/item/15741-muasir-dzoghrafiya-elminin-boeyuk-strategi 

  More info
 • Ləyaqətli və şərəfli ömür yolu

  "Respublika"  qəzeti, 12 mart 2016-cı il

  http://www.respublica-news.az/index.php/dig-r-x-b-rl-r/dig-r-x-b-rl-r/item/15917-laeyagaetli-vae-shaeraefli-oemur-yolu

  More info
 • More info
 • More info
FOLLOW US
CALENDAR
GEOGRAPHICAL TERMS
SEND OFFER
DISCOVER AZERBAIJAN

Azerbaijan

 • ad
Azerbaijan National Academy of Sciences Institute of Geography National Library of Azerbaijan GoMap National Geographic