• Nasiraddin Tusi and his geometric work “Tahriru Uglidis”

  More info
 • The discovery of geometry in Maragha observatory

  More info
 • Nasiraddin Tusi and his mathematical work “Shaklul qita”

  More info
 • The development of mathematics in Maragha observatory

  More info
 • Beginning of activity of Regiomontanus

  More info
 • The top of Regiomontanus activities

  More info
 • The researches of Nasiraddin Tusi and Regiomontan`s tireless work

  More info
 • Extinction of the book “Shaklul Gita” in Arabian language and the book “De trianqulus” of Regiomontanus

  More info
 • Müasir coğrafiya elminin böyük strateqi

  Respublika qəzeti, 12 mart 2017-ci il

  http://www.respublica-news.az/index.php/elm-v-t-hsil/item/15741-muasir-dzoghrafiya-elminin-boeyuk-strategi 

  More info
 • Ləyaqətli və şərəfli ömür yolu

  "Respublika"  qəzeti, 12 mart 2016-cı il

  http://www.respublica-news.az/index.php/dig-r-x-b-rl-r/dig-r-x-b-rl-r/item/15917-laeyagaetli-vae-shaeraefli-oemur-yolu

  More info
 • Books of the Institute of Geography named after Hasan Aliyev NAS of Azerbaijan

  More info
 • More info
 • More info
 • Elbəyi Cəlaloğlu: "Ramiz bəy"
  13 June 2021

  İstedadlı şair-publisist, yazıçı-tədqiqatçı Elbəyi Cəlaloğlunun  Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin prezidenti,  AMEA akad.H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutunun direktoru, Dövlət Mükafatı Laureatı, akademik Ramiz Məmmədova həsr etdiyi şeri təqdim edirik

   

  More info
 • More info
 • Yubiley

  More info
FOLLOW US
CALENDAR
GEOGRAPHICAL TERMS
SEND OFFER
DISCOVER AZERBAIJAN

Azerbaijan

 • Coğrafiya və Təbii Resurslar
 • ad
Azerbaijan National Academy of Sciences Institute of Geography National Library of Azerbaijan GoMap National Geographic