• Qırmızı kitab

  “Qırmızı kitab” məhvolma təhlükəsi olan heyvan, bitki və göbələk növləri haqqında məlumatların toplandığı kitabdır. "Qırmızı kitab"lar miqyasına görə beynəlxalq, milli və regional ola bilərlər.
   

  Ətraflı...
 • Qanayan ağac

  Ətraflı...
 • Azərbaycan Respublikasının Əhalisi

  2010-cü ildə Azərbaycanın əhalisinin sayı 9 milyonu keçmişdir. Dünyanın 70 ölkəsində 50 milyondan artıq azərbaycanlı yaşayır. Iranda daha çoxdur (25 mln.). Bir il ərzində ölkədə doğulanların sayından ölənlərin sayını çıxdıqda, alınan fərqə əhalinin təbii hərəkəti və ya artımı deyilir. Azərbaycanda hər min nəfərə 14 nəfər doğulur, 6 nəfər ölür. Deməli hər min nəfərə təbii artım 8 nəfərdir. Təbii artım — iqtisadi, sosial, hərbi-siyasi və milli xüsusiyyətlərdən asılıdır. 
   

  Ətraflı...
 • Naxçıvan iqtisadi coğrafi rayonu

  Ətraflı...
 • Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonu

  Ətraflı...
 • Kəlbəcər-Laçın iqtisadi-coğrafi rayonu

  Ətraflı...
 • Yuxarı Qarabağ iqtisadi-coğrafi rayonu

  Ətraflı...
 • Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonu

  Ətraflı...
 • Aran iqtisadi-coğrafi rayonu

  Ətraflı...
 • Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonu

  Ətraflı...
 • Quba-Xaçmaz iqtisadi-coğrafi rayonu

  Ətraflı...
 • Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonu

  Ətraflı...
 • Dağlıq Şirvan iqtisadi-coğrafi rayonu

  Ətraflı...
 • Azərbaycanın çayları

  Respublikanın çay şəbəkəsi 8350-dən çox çaydan ibarətdir ki, onların da bütövlükdə ümumi uzunluğu 33665 km təşkil edir. Bütün bu çayların su toplayıcı sahəsi is’ 85500 km² qəbul edilir. 2 çayın uzunluğu 500 km-dən çox, 22 çayın uzunluğu 101-500 km arasında, 324 çayın uzunluğu 11-100 km arasındadır, əksər çayların uzunluğu isə 10 km-dən azdır. 

  Ətraflı...
 • Azərbaycan Respublikası ərazisinin relyefi

  Azərbaycan Respublikası ərazisinin relyefi çox müxtəlif və mürəkkəbdir. Ərazinin yarıdan çoxu əsasən, 400-500 m (Orta və Aşağı Araz çökəkliklərində 800-1000 m), bəzi yerlərdə 100-120 m (Talış, Ceyrançöl-Acınohur və Ləngəbiz-Ələt ön dağlıqları) və 0-50 m (Qobustan, Abşeron) mütləq hündürlükdən başlayan dağ silsilələri və tirələrindən, yayla və platolardan, qalan hissəsi isə düzənlik və ovalıqlardan ibarətdir.
   

  Ətraflı...
 • Nə, nə zaman ixtira olunmuşdur?

  İnsanlar var olduğundan bu yana hər zaman əlində var olanla kifayətlənməmiş, həyatını asanlaşdıracaq axtarışlara girmişdir. Bu da kəşfləri özü ilə bərabər ortaya çıxarmışdır. Bu yazıda tarix boyunca edilən kəşflərin kiçik bir hissəsini tapa bilərsiniz
   

  Ətraflı...
 • Yer kürəsinə oxşar planet kəşf edildi
  18 Aprel 2014

  Ətraflı...
 • Xəzər dənizinin ümumi səciyyəsi

  Unikal və təbii resurslarla çox zəngin olan Xəzər dənizi vahid Avroasiya materikinin iki böyük hissəsinin sərhəddində, geniş materik depressiyasında yerləşmişdir.
   

  Ətraflı...
 • Hind okeanı

  Hind Okeanı Yer səthinin təqribən 20%-ini tutur. Dünyanın sahəsinə görə üçüncü okeanıdır. Qərbdən Afrika və Ərəbistan yarımadası, şimaldan Asiya, şərqdən isə Hindçin yarımadası, Zond adaları və Avstraliya ilə əhatə olunur. Sahil xəttinin uzunluğu 66,526 km-dir. Sahəsi Qırmızı dəniz və Fars körfəzi ilə birlikdə 73,556,000 km², həcmi 292,131,000 km²-dir. Okeanın orta dərinliyi 3700 m, maksimal dərinliyi isə Yava çökəkliyində 7729 m-dir.

  Ətraflı...
 • Azərbaycanın gölləri

  Azərbaycan 250-yə yaxın göl vardır. Bunların əksəriyyəti çox kiçik göllərdir. Ölkədə ən böyük göl Sarısu gölüdür(65,7 km2). 
   

  Ətraflı...
 • “National Geographic” jurnalı Azərbaycan dilində nəşr ediləcək
  09 Mart 2014

  Ətraflı...
 • Polietilen torbalardan dizel yanacağı

  Ətraflı...
 • Bioloji aləm

  Xəzər dənizi unikal balıq təsərrüfatlı su tutarıdır. Son vaxtlara qədər burada ildə 0,3 mln.ton balıq ovlanırdı, onların arasında nərə kimilər xüsusi dəyərə malikdir. Dünyada nərə balığ ovunun 85% Xəzərin payına düşür.
   

  Ətraflı...
 • Asiya

  Asiya əsasən şimal yarımkürəsində yerləşən qitədir. Köhnə Dünya quru kütləsinin bir parçası olan Asiya 44.391.163 km²-lik sahəsi ilə dünyanın ən böyük qitəsidir. O, Avrasiya materikinin 4/5-dən çoxunu əhatə edir. Asiyanın sahəsi Cənubi Amerika, Antarktida, və Avstraliyanın birgə götürülmüş sahəsindən daha çoxdur. Bu qitə Avrasiya materikinin şimal-şərq, şərq, cənub və cənub-şərq hissələrini əhatə edir. Asiya qərbdən şərqə doğru 10.200 km, şimaldan cənuba doğru 7.000 km məsafədə uzanır. Avropa ilə Asiyanın şərti sərhədi Ural dağlarının şərq ətəkləri, Emba çayı, Xəzər dənizinin şimal sahilləri, Kuma-Manıç çökəkliyi, Qara dəniz, Bosfor boğazı, Mərmərə dənizi, Dardanel boğazı, Egey dənizi və Aralıq dənizi qəbul olunmuşdur. Afrika ilə Asiyanı bir-birindən Süveyş kanalı, Qırmızı dəniz, Babülməndəb boğazı və Ədən körfəzi ayırır.

  Ətraflı...
 • Afrika

  Afrika  böyüklüyünə görə Avrasiyadan sonra 2-ci materikdir. Sahəsi 29,2 mln km2 , adalarla birlikdə 30,3 mln km2. Ekvator onu iki hissəyə bölür.

  Ətraflı...
 • Azərbaycanda turizm

  Azərbaycan Respublikası iki dünya sivilizasiyasının qovşağında Transqafqaz nəqliyyat dəhlizinin ortasında yerləşir ki, bütün infrastruktur - Avropanı Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə birləşdirən hava və dəniz daşımaları, magistral avtomobil və nəqliyyat yolları buradan keçir.

  Ətraflı...
 • Azərbaycanın bitki örtüyü

  Azərbaycan Respublikasının ərazisi zəngin floraya malikdir. Burada 4500-dən çox çiçəkli, ali sortlu bitki növü yayılmışdır.

  Ətraflı...
 • Azərbaycan landşaftları

  Azərbaycan Respublikasının təbii şəraiti mürəkkəb olduğundan onun ərazisində inkişaf etmiş landşaftlar da müxtəlifliyi ilə səciyyələnir.

  Ətraflı...
 • Azərbaycanın heyvanlar aləmi

  Azərbaycan Respublikası ərazisinin təbii şəraiti müxtəlif olduğundan, onun heyvanlar aləmi də çox rəngarəngdir. 

  Ətraflı...
 • Azərbaycanın faydalı qazıntıları

  Yanar faydalı qazıntılar

  Azərbaycan Respublikasındakı yanar faydalı qazıntılar neft, qaz, şist, torf və s-dir. 

  Ətraflı...
BİZİ İZLƏ
TƏQVİM
COĞRAFİ TERMİNLƏR
TƏKLİF GÖNDƏRİN
AZƏRBAYCANI TANI

Azerbaijan

 • Reklam
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya institutu Azərbaycan Milli Kitabxanası GoMap National Geographic